web analytics

Kp And Tattoos

Hey there, i’m my mate nate I’ve got a super special tutorial for you today I am at the Jing Jai Sac Lai business It’s a tattoo parlor! I want to know what a tattoo in Slow Motion will look like. Lets check it out! Whats your name?.

You are a tattoo artist, correct? Could you explain to us the basics of the tattoo machine and how it all works before we jump into the slo mo What are we gonna start with? Today we will be using a rotary machine Always wear gloves. even though we arent tattooing right now We take the grip.

And the needle Is that one or multiple needles? This has 7 needles all together This is a needle for outlining what kind of needle is this then? it’s used for color and shadowing.

I’ve always thought since i was a kid that it was always just a single needle But we just learned that a single needle is used for outlining to give us those nice black lines, or solid lines but if there are multiple needles it helps with the color and the shading of the tattoo.

My mind is blown. its soo cool! i just assumed it was a single needle put the needle in the handle put it in the machine the back end of the needle hooks in here Lock the needle and handle in place right? right.

Last but not least, we need electricity. Lets take a closer look at how this fascinating machine works This is called a rotary machine which comes from the word rotate Here we have circular motion, or a rotation which is transferred to linear motion that causes our needle to go back and forth.

Its a very simple design thats fairly easy to understand When we step on the foot pedal it opens up the electrical current to the machine and we are able to start tattooing Here are the various colors of ink that our tattoo artist will be using today looks like he is using Black predominantly on this tattoo Lets check it out in SLOW MOTION@@.

So. what are you doing? just cleaning up the ink? right. we clean it up to make sure we didnt miss any spots is there anything else we need to do? I wanna explain just a little bit more in the picture we have the epidermis and dermis when we get a tattoo.

Why I Hate Religion But Love Jesus Spoken Word

Co kdybych vm ekl, e je piel zruit nboenstv? Co kdybych vm ekl, e jeho clem nebylo vs donutit volit republikny? Protoe nboensk neznamen automaticky kesansk A jen proto, e nazvte nkter slepmi, vm automaticky nedv rozhled. Toti.pokud je nboenstv tak super, pro zaalo tolik vlek? Pro se stav velk chrmy, ale nenakrm se hladov?.

Pro se k svobodnm matkm, e bh je nemiluje, pokud jsou rozveden? Pitom ve Starm Zkon Bh nazv nboensk lidi dvkami Nboenstv mon ke milost, ale in jinak Zesmuj Bo lidi, tak jako to dlali Janu Ktiteli Neum eit sv problmy, tak se je sna zakrt Ale neuvdomuj si, e je to jako stkat parfm na rakev.

Protoe problm nboenstv je to, e se nikdy nedostane k jdru Je to jen modifikovan chovn, jako dlouh seznam domcch prac. Obleme se zven, abychom vypadali hezky a ist. Je vtipn, e pesn to dl mumie, zatmco tlo uvnit hnije Nesoudm, jen km, a si nenasazujeme falenou masku Protoe je problm, kdy lid v, e jste kesan, jen z vaeho facebooku.

V kadm dalm aspektu ivota, je tahle logika nesmysln Je to jako kat, e hrajete za Lakers, protoe jste si koupili jejich dres Ale aby jste pochopili, tuhle hru jsem hrl taky Choval jsem se jako dt z kostela, zatmco jsem byl zvisl na pornografii V nedli jsem chodil do kostela a v sobotu jsem se opjel Choval jsem se jako bych byl stvoen jen k tomu mt sex a fetovat.

Strvil jsem ivot nasazovnm si masky istoty Ale te, kdy znm Jee pynm se svou slabost. Pokud je milost voda, crkev by mla bt ocenem, nen to muzeum dobrch lid, je to nemocnice pro zlomen. Take j u nemusm skrvat sv chyby nemusm skrvat svj hch, protoe m spsa nezle na m zle na Nm. Protoe kdy jsem byl neptelem Boha a rozhodn.

Ne fanouek, bh se koukl dol a ekl: chci toho mue!. Co je tak rozdln od nboenskch lid, a pro je Je nazval blzny. Copak nevidte, e je nco lepho ne jen dodrovn njakch pravidel? Aby bylo jasno Miluju kostel, miluju Bibli a ano, vm v hch. Ale kdyby Je piel do tvho kostela, pustili by ho dovnit? Farizeov nazvali Je.

routem a opilcem. ale bo syn nikdy nepodporoval pokrytectv ne te, ne pedtm. Zpt k tmatu, jednu vc je dleit zmnit Jak Je a nboenstv jsou na opan stran spektra. Jedno je prce Boha, druh je vynlez lovka. Jedno je lk, druh je infekce. Protoe nboenstv k i!, Je k hotovo!. Nboenstv k otroku!, Je k synu!. Nboenstv nasazuje pouta, Je.

N osvobozuje. nboenstv zaslepuje, ale je nm dv zrak. A proto, jsou Je a nboenstv dva odlin klany. Nboenstv je lovk hledajc Boha, ale kesanstv je Bh hledajc lovka. A proto, je moje spsa ist m, odputn je m vlastn. Nezaloeno na mm snaen, ale na Kristov poslunosti.

Leave a Reply